História

Divoké zátišie v centre Trenčína

Charakteristika projektu:

Predmetom projektu je vyčistenie a zveľadenie poloostrova a vodnej zátoky v tesnej blízkosti centra mesta. Miesto je obľúbenou lokalitou Trenčanov.

Číslo projektu: 2011419

Žiadateľ: Centrum environmentálnych aktivít

Obec: Trenčín

Názov projektu: Divoké zátišie v centre Trenčína

Výška grantu: 3 500 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.