História

Vybudovanie prístrešku ekoučebne, areál Prepoštskej jaskyne

Charakteristika projektu:

Vybudovanie eko-učebne v areáli národnej kultúrnej pamiatky Prepoštská jaskyňa, pre potreby školských exkurzií – vyučovanie dejín pravekého dejepisu.

Číslo projektu: 2011407

Žiadateľ: Bojnický skrášlovací spolok

Obec: Bojnice

Názov projektu: Vybudovanie prístrešku ekoučebne, areál Prepoštskej jaskyne

Výška grantu: 800 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.