2011

Vybudovanie prístrešku ekoučebne, areál Prepoštskej jaskyne

Číslo projektu: 2011407


 

Žiadateľ: Bojnický skrášlovací spolok

Obec: Bojnice

Názov projektu: Vybudovanie prístrešku ekoučebne, areál Prepoštskej jaskyne

Výška grantu: 800 €

Charakteristika projektu:

Vybudovanie eko-učebne v areáli národnej kultúrnej pamiatky Prepoštská jaskyňa, pre potreby školských exkurzií – vyučovanie dejín pravekého dejepisu.

História podporených projektov

Za 10 rokov sme toho stihli skutočne veľa. Presvedčte sa sami, aké zelené oázy sme už pomohli vytvoriť.

 
 
 

KONTAKT

Nadácia EKOPOLIS
Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor: Milan Hronec
tel.: 048 / 470 10 95
0911 452 457
e-mail: hronec@ekopolis.sk

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis.
Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.