História

Revitalizácia lokality Ortútskeho jazierka

Charakteristika projektu:

Revitalizácia Ortútskeho jazierka, vyčistenie okolia aj samotného jazierka, vybudovanie prístupového chodníka, osadenie informačnej tabule.

Číslo projektu: 2011636

Žiadateľ: 89. zbor Cuprum

Obec: Malachov

Názov projektu: Revitalizácia lokality Ortútskeho jazierka

Výška grantu: 3 300 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.