2011

Revitalizácia lokality Ortútskeho jazierka

Číslo projektu: 2011636


 

Žiadateľ: 89. zbor Cuprum

Obec: Malachov

Názov projektu: Revitalizácia lokality Ortútskeho jazierka

Výška grantu: 3 300 €

Charakteristika projektu:

Revitalizácia Ortútskeho jazierka, vyčistenie okolia aj samotného jazierka, vybudovanie prístupového chodníka, osadenie informačnej tabule.

História podporených projektov

Za 10 rokov sme toho stihli skutočne veľa. Presvedčte sa sami, aké zelené oázy sme už pomohli vytvoriť.

 
 
 

KONTAKT

Nadácia EKOPOLIS
Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor: Milan Hronec
tel.: 048 / 470 10 95
0911 452 457
e-mail: hronec@ekopolis.sk

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis.
Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.