História

Vtáčí areál

Charakteristika projektu:

Výsadba drevín vhodných pre potravu a hniezdenie drobných spevavcov, úprava školského areálu.

Číslo projektu: 2010631

Žiadateľ: ZŠ s MŠ Hriňová

Obec: Hriňová

Názov projektu: Vtáčí areál

Výška grantu: 2 900 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.