História

Zastavenia v Slatinke

Charakteristika projektu:

Obnova pôvodnej tradície z čias Márie Terézie – výsadba ovocných drevín popri vidieckych cestách.

Číslo projektu: 2010625

Žiadateľ: Združenie Slatinka

Obec: Zvolen

Názov projektu: Zastavenia v Slatinke

Výška grantu: 2 100 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.