2010

Oživené strechy

Číslo projektu: 2010703


 

Žiadateľ: OZ Živá Zem

Obec: Prešov

Názov projektu: Oživené strechy

Výška grantu: 2 700 €

Charakteristika projektu:

Inovatívny projekt na oživenie plochej strechy zeleňou na najväčšom prešovskom sídlisku.

História podporených projektov

Za 10 rokov sme toho stihli skutočne veľa. Presvedčte sa sami, aké zelené oázy sme už pomohli vytvoriť.

 
 
 

KONTAKT

Nadácia EKOPOLIS
Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor: Milan Hronec
tel.: 048 / 470 10 95
0911 452 457
e-mail: [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis.
Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.