História

Oživené strechy

Charakteristika projektu:

Inovatívny projekt na oživenie plochej strechy zeleňou na najväčšom prešovskom sídlisku.

Číslo projektu: 2010703

Žiadateľ: OZ Živá Zem

Obec: Prešov

Názov projektu: Oživené strechy

Výška grantu: 2 700 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.