História

Starý Hornád – budúca zelená oáza

Charakteristika projektu:

Záchrana cca 6ha územia s faunou a flórou typickou pre meandre lužného lesa, jeho prepojenie na hlavný tok a vyčistenie od komunálneho odpadu.

Číslo projektu: 2010851

Žiadateľ: OZ Priatelia trstenskej prírody

Obec: Trstené pri Hornáde

Názov projektu: Starý Hornád - budúca zelená oáza

Výška grantu: 6 000 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.