2010

Starý Hornád – budúca zelená oáza

Číslo projektu: 2010851


 

Žiadateľ: OZ Priatelia trstenskej prírody

Obec: Trstené pri Hornáde

Názov projektu: Starý Hornád - budúca zelená oáza

Výška grantu: 6 000 €

Charakteristika projektu:

Záchrana cca 6ha územia s faunou a flórou  typickou pre meandre lužného lesa, jeho prepojenie na hlavný tok a vyčistenie od komunálneho odpadu.

História podporených projektov

Za 10 rokov sme toho stihli skutočne veľa. Presvedčte sa sami, aké zelené oázy sme už pomohli vytvoriť.

 
 
 

KONTAKT

Nadácia EKOPOLIS
Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor: Milan Hronec
tel.: 048 / 470 10 95
0911 452 457
e-mail: hronec@ekopolis.sk

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis.
Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.