História

Interaktívna náučná trasa SPOZNAJ SEBA,SPOZNAJ LES

Charakteristika projektu:

Vybudovanie interaktívneho náučného a relaxačného chodníka v blízkosti dvoch veľkých žilinských sídlisk.

Číslo projektu: 2010502

Žiadateľ: OZ Preles

Obec: Žilina

Názov projektu: Interaktívna náučná trasa SPOZNAJ SEBA,SPOZNAJ LES

Výška grantu: 3 000 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.