História

Drienok na spomienku

Charakteristika projektu:

Výsadba malého obecného parku pri pomníku padlým, na výsadbu použitý tradičný krík – drieň obyčajný.

Číslo projektu: 2010213

Žiadateľ: Obec Vojka nad Dunajom

Obec: Vojka nad Dunajom

Názov projektu: Drienok na spomienku

Výška grantu: 1 800 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.