2010

Drienok na spomienku

Číslo projektu: 2010213


 

Žiadateľ: Obec Vojka nad Dunajom

Obec: Vojka nad Dunajom

Názov projektu: Drienok na spomienku

Výška grantu: 1 800 €

Charakteristika projektu:

Výsadba malého obecného parku pri pomníku padlým, na výsadbu použitý tradičný krík – drieň obyčajný.

História podporených projektov

Za 10 rokov sme toho stihli skutočne veľa. Presvedčte sa sami, aké zelené oázy sme už pomohli vytvoriť.

 
 
 

KONTAKT

Nadácia EKOPOLIS
Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor: Milan Hronec
tel.: 048 / 470 10 95
0911 452 457
e-mail: [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis.
Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.