História

Vidiek – miesto, kde chcem bývať

Charakteristika projektu:

Výsadba izolačnej zelene v blízkosti rušnej cestnej komunikácie.

Číslo projektu: 2010217

Žiadateľ: Obec Štvrtok na Ostrove

Obec: Štvrtok na Ostrove

Názov projektu: Vidiek - miesto, kde chcem bývať

Výška grantu: 2 000 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.