História

Oživenie verejných priestranstiev obce Lenartovce

Charakteristika projektu:

Výsadba zelene v okolí novovybudovaných sociálnych bytov – svojpomocne sami nájomníci.

Číslo projektu: 2010634

Žiadateľ: Obec Lenártovce

Obec: Lenártovce

Názov projektu: Oživenie verejných priestranstiev obce Lenartovce

Výška grantu: 1 000 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.