História

Jaseňová alej – revitalizácia zelene pozdĺž obytnej zóny obce Lehnice

Charakteristika projektu:

Výsadba jaseňovej aleje v obytnej zóne obce.

Číslo projektu: 2010219

Žiadateľ: Obec Lehnice

Obec: Lehnice

Názov projektu: Jaseňová alej - revitalizácia zelene pozdĺž obytnej zóny obce Lehnice

Výška grantu: 3 500 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.