2010

Úprava okolia a zlepšenie dostupnosti krypty rodiny Vladárovej

Číslo projektu: 2010709


 

Žiadateľ: Obec Kladzany

Obec: Kladzany

Názov projektu: Úprava okolia a zlepšenie dostupnosti krypty rodiny Vladárovej

Výška grantu: 3 400 €

Charakteristika projektu:

Oprava, úprava okolia a turistické sprístupnenie miestnej kultúrnej pamiatky, ktorá je súčasťou náučnej trasy.

História podporených projektov

Za 10 rokov sme toho stihli skutočne veľa. Presvedčte sa sami, aké zelené oázy sme už pomohli vytvoriť.

 
 
 

KONTAKT

Nadácia EKOPOLIS
Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor: Milan Hronec
tel.: 048 / 470 10 95
0911 452 457
e-mail: [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis.
Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.