História

Oddychovo – náučný chodník Bučí Laz

Charakteristika projektu:

Prepojenie náučného chodníka medzi Juskovou Voľou a Zámutovom.

Číslo projektu: 2010733

Žiadateľ: Obec Juskova Voľa

Obec: Juskova Voľa

Názov projektu: Oddychovo - náučný chodník Bučí Laz

Výška grantu: 2 550 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.