História

Zazeleňovanie verejných priestorov – II. etapa

Charakteristika projektu:

Komplexná výsadba zelene po rekonštrukcii chodníkov v obci.

Číslo projektu: 2010208

Žiadateľ: Obec Dobrohošť

Obec: Dobrohošť

Názov projektu: Zazeleňovanie verejných priestorov - II. etapa

Výška grantu: 2 500 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.