História

Voda pre dunu

Charakteristika projektu:

Obnova historickej vahadlovej studne a priľahlého ovocného sadu na jedinečnej pieskovej dune.

Číslo projektu: 2010818

Žiadateľ: Obec Beša

Obec: Beša

Názov projektu: Voda pre dunu

Výška grantu: 2 200 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.