2010

Voda pre dunu

Číslo projektu: 2010818


 

Žiadateľ: Obec Beša

Obec: Beša

Názov projektu: Voda pre dunu

Výška grantu: 2 200 €

Charakteristika projektu:

Obnova historickej vahadlovej studne a priľahlého ovocného sadu na jedinečnej pieskovej dune.

História podporených projektov

Za 10 rokov sme toho stihli skutočne veľa. Presvedčte sa sami, aké zelené oázy sme už pomohli vytvoriť.

 
 
 

KONTAKT

Nadácia EKOPOLIS
Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor: Milan Hronec
tel.: 048 / 470 10 95
0911 452 457
e-mail: [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis.
Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.