História

Oživenie náučného chodníka Baba

Charakteristika projektu:

Rekonštrukcia a turistické sprístupnenie náučného chodníka zo Svitu do Lopušnej doliny.

Číslo projektu: 2010717

Žiadateľ: Neformálna skupina občanov "Baba"

Obec: Svit

Názov projektu: Oživenie náučného chodníka Baba

Výška grantu: 3 800 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.