2010

Oživenie náučného chodníka Baba

Číslo projektu: 2010717


 

Žiadateľ: Neformálna skupina občanov "Baba"

Obec: Svit

Názov projektu: Oživenie náučného chodníka Baba

Výška grantu: 3 800 €

Charakteristika projektu:

Rekonštrukcia a turistické sprístupnenie náučného chodníka zo Svitu do Lopušnej doliny.

História podporených projektov

Za 10 rokov sme toho stihli skutočne veľa. Presvedčte sa sami, aké zelené oázy sme už pomohli vytvoriť.

 
 
 

KONTAKT

Nadácia EKOPOLIS
Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor: Milan Hronec
tel.: 048 / 470 10 95
0911 452 457
e-mail: [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis.
Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.