História

Turisticko – náučný chodník v Horšianskej doline

Charakteristika projektu:

Turistické vybavenie náučného chodníka v prírodnej rezervácii – značenie, tabule, lavičky.

Číslo projektu: 2010332

Žiadateľ: Mesto Levice

Obec: Levice

Názov projektu: Turisticko - náučný chodník v Horšianskej doline

Výška grantu: 1 250 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.