História

Obnova mestského parku LIDICE v Komárne

Charakteristika projektu:

Rekonštrukcia parku venovaného pamiatke obetiam lidickej tragédie, výsadba novej zelene.

Číslo projektu: 2010330

Žiadateľ: Mesto Komárno

Obec: Komárno

Názov projektu: Obnova mestského parku LIDICE v Komárne

Výška grantu: 2 000 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.