2010

Obnova mestského parku LIDICE v Komárne

Číslo projektu: 2010330


 

Žiadateľ: Mesto Komárno

Obec: Komárno

Názov projektu: Obnova mestského parku LIDICE v Komárne

Výška grantu: 2 000 €

Charakteristika projektu:

Rekonštrukcia parku venovaného pamiatke obetiam lidickej tragédie, výsadba novej zelene.

História podporených projektov

Za 10 rokov sme toho stihli skutočne veľa. Presvedčte sa sami, aké zelené oázy sme už pomohli vytvoriť.

 
 
 

KONTAKT

Nadácia EKOPOLIS
Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor: Milan Hronec
tel.: 048 / 470 10 95
0911 452 457
e-mail: [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis.
Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.