História

Sýkorka – priateľ našich parkov

Charakteristika projektu:

Vysadenie vhodných drevín a inštalovanie vtáčích búdok pre zlepšenie potravných a hniezdnych možností pre spevavce, v parku pri miestnej základnej škole. Súčasťou projektu aj environmentálna výchova detí ZŠ.

Číslo projektu: 2010218

Žiadateľ: Mesto Gbely

Obec: Gbely

Názov projektu: Sýkorka - priateľ našich parkov

Výška grantu: 3 900 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.