2010

Sýkorka – priateľ našich parkov

Číslo projektu: 2010218


 

Žiadateľ: Mesto Gbely

Obec: Gbely

Názov projektu: Sýkorka - priateľ našich parkov

Výška grantu: 3 900 €

Charakteristika projektu:

Vysadenie vhodných drevín a inštalovanie vtáčích búdok pre zlepšenie potravných a hniezdnych možností pre spevavce, v parku pri miestnej základnej škole. Súčasťou projektu aj environmentálna výchova detí ZŠ.

História podporených projektov

Za 10 rokov sme toho stihli skutočne veľa. Presvedčte sa sami, aké zelené oázy sme už pomohli vytvoriť.

 
 
 

KONTAKT

Nadácia EKOPOLIS
Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor: Milan Hronec
tel.: 048 / 470 10 95
0911 452 457
e-mail: [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis.
Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.