História

Ekológia od prameňa

Charakteristika projektu:

Inventarizácia a rekonštrukcia minerálnych prameňov a studničiek v mikroregióne Šariša.

Číslo projektu: 2010732

Žiadateľ: Komunitná nadácia Veľký Šariš

Obec: Veľký Šariš

Názov projektu: Ekológia od prameňa

Výška grantu: 4 700 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.