História

Revitalizácia lokality Turecké studne

Charakteristika projektu:

Revitalizácia historickej lokality v blízkosti centra mesta – jej turistické sprístupnenie.

Číslo projektu: 2010650

Žiadateľ: ICM Krupina

Obec: Krupina

Názov projektu: Revitalizácia lokality Turecké studne

Výška grantu: 1 600 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.