2010

Revitalizácia lokality Turecké studne

Číslo projektu: 2010650


 

Žiadateľ: ICM Krupina

Obec: Krupina

Názov projektu: Revitalizácia lokality Turecké studne

Výška grantu: 1 600 €

Charakteristika projektu:

Revitalizácia historickej lokality v blízkosti centra mesta – jej turistické sprístupnenie.

História podporených projektov

Za 10 rokov sme toho stihli skutočne veľa. Presvedčte sa sami, aké zelené oázy sme už pomohli vytvoriť.

 
 
 

KONTAKT

Nadácia EKOPOLIS
Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor: Milan Hronec
tel.: 048 / 470 10 95
0911 452 457
e-mail: [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis.
Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.