2010

Chvojnický prameň

Číslo projektu: 2010406


 

Žiadateľ: Eco spol Chvojnica

Obec: Chvojnica

Názov projektu: Chvojnický prameň

Výška grantu: 700 €

Charakteristika projektu:

Vyčistenie okolia a úprava prameňa potoka Chvojnica, likvidácia čiernej skládky odpadu.

História podporených projektov

Za 10 rokov sme toho stihli skutočne veľa. Presvedčte sa sami, aké zelené oázy sme už pomohli vytvoriť.

 
 
 

KONTAKT

Nadácia EKOPOLIS
Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor: Milan Hronec
tel.: 048 / 470 10 95
0911 452 457
e-mail: [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis.
Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.