História

Chvojnický prameň

Charakteristika projektu:

Vyčistenie okolia a úprava prameňa potoka Chvojnica, likvidácia čiernej skládky odpadu.

Číslo projektu: 2010406

Žiadateľ: Eco spol Chvojnica

Obec: Chvojnica

Názov projektu: Chvojnický prameň

Výška grantu: 700 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.