2009

Relaxačný kútik priamo pred školou

Číslo projektu: 2009824


 

Žiadateľ: ZŠ s VJM J. Erdélyiho

Obec: Veľké Kapušany

Názov projektu: Relaxačný kútik priamo pred školou

Výška grantu: 1 660 €

Charakteristika projektu:

Úprava vstupného areálu školy výsadbou zelene.

História podporených projektov

Za 10 rokov sme toho stihli skutočne veľa. Presvedčte sa sami, aké zelené oázy sme už pomohli vytvoriť.

 
 
 

KONTAKT

Nadácia EKOPOLIS
Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor: Milan Hronec
tel.: 048 / 470 10 95
0911 452 457
e-mail: hronec@ekopolis.sk

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis.
Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.