História

Relaxačný kútik priamo pred školou

Charakteristika projektu:

Úprava vstupného areálu školy výsadbou zelene.

Číslo projektu: 2009824

Žiadateľ: ZŠ s VJM J. Erdélyiho

Obec: Veľké Kapušany

Názov projektu: Relaxačný kútik priamo pred školou

Výška grantu: 1 660 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.