2009

Po láske volá Zem. Počuješ to? – malé drevené ihrisko s environmentálnym nádychom

Číslo projektu: 2009215


 

Žiadateľ: ZŠ s VJM Holice

Obec: Holice

Názov projektu: Po láske volá Zem. Počuješ to? - malé drevené ihrisko s environmentálnym nádychom

Výška grantu: 1 053 €

Charakteristika projektu:

Detské  ihrisko s drevenými prvkami na školskom dvore.

História podporených projektov

Za 10 rokov sme toho stihli skutočne veľa. Presvedčte sa sami, aké zelené oázy sme už pomohli vytvoriť.

 
 
 

KONTAKT

Nadácia EKOPOLIS
Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor: Milan Hronec
tel.: 048 / 470 10 95
0911 452 457
e-mail: [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis.
Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.