História

Po láske volá Zem. Počuješ to? – malé drevené ihrisko s environmentálnym nádychom

Charakteristika projektu:

Detské ihrisko s drevenými prvkami na školskom dvore.

Číslo projektu: 2009215

Žiadateľ: ZŠ s VJM Holice

Obec: Holice

Názov projektu: Po láske volá Zem. Počuješ to? - malé drevené ihrisko s environmentálnym nádychom

Výška grantu: 1 053 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.