2009

Miesto, kde sa cítim dobre

Číslo projektu: 2009838


 

Žiadateľ: ZŠ s MŠ Palín

Obec: Palín

Názov projektu: Miesto, kde sa cítim dobre

Výška grantu: 667 €

Charakteristika projektu:

Úprava časti školskej záhrady na produkčnú, za účelom vyučovania pestovateľských prác a biológie.

História podporených projektov

Za 10 rokov sme toho stihli skutočne veľa. Presvedčte sa sami, aké zelené oázy sme už pomohli vytvoriť.

 
 
 

KONTAKT

Nadácia EKOPOLIS
Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor: Milan Hronec
tel.: 048 / 470 10 95
0911 452 457
e-mail: hronec@ekopolis.sk

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis.
Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.