História

Miesto, kde sa cítim dobre

Charakteristika projektu:

Úprava časti školskej záhrady na produkčnú, za účelom vyučovania pestovateľských prác a biológie.

Číslo projektu: 2009838

Žiadateľ: ZŠ s MŠ Palín

Obec: Palín

Názov projektu: Miesto, kde sa cítim dobre

Výška grantu: 667 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.