História

Zelená knižnica

Charakteristika projektu:

Vytvorenie oddychového miesta v školskej záhrade je venované ako pocta významnému rodákovi – spisovateľovi L. Ballekovi.

Číslo projektu: 2009318

Žiadateľ: ZŠ J. Kráľa

Obec: Šahy

Názov projektu: Zelená knižnica

Výška grantu: 1 593 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.