História

Chodníkom bezpečne, príjemne a náučne

Charakteristika projektu:

Dobudovanie lesného náučného chodníka s turistickou rozhľadňou.

Číslo projektu: 2009643

Žiadateľ: VYDRA - vidiecka rozvojová aktivita

Obec: Čierny Balog

Názov projektu: Chodníkom bezpečne, príjemne a náučne

Výška grantu: 2 909 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.