2009

Nájdime potešenie z učenia

Číslo projektu: 2009722


 

Žiadateľ: Špeciálna základná škola

Obec: Chminianske Jakubovany

Názov projektu: Nájdime potešenie z učenia

Výška grantu: 1 530 €

Charakteristika projektu:

Vytvorenie polyfunkčného priestoru v areáli špeciálnej základnej školy – pre oddych, cvičenie, výučbu.

História podporených projektov

Za 10 rokov sme toho stihli skutočne veľa. Presvedčte sa sami, aké zelené oázy sme už pomohli vytvoriť.

 
 
 

KONTAKT

Nadácia EKOPOLIS
Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor: Milan Hronec
tel.: 048 / 470 10 95
0911 452 457
e-mail: [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis.
Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.