História

Nájdime potešenie z učenia

Charakteristika projektu:

Vytvorenie polyfunkčného priestoru v areáli špeciálnej základnej školy – pre oddych, cvičenie, výučbu.

Číslo projektu: 2009722

Žiadateľ: Špeciálna základná škola

Obec: Chminianske Jakubovany

Názov projektu: Nájdime potešenie z učenia

Výška grantu: 1 530 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.