História

Avescentrum – ekovýchovné centrum „Vtáčieho raja“

Charakteristika projektu:

Podpora „vtáčej“ turistiky v ornitologicky mimoriadne cennej lokalite dobudovaním náučných chodníkov a eko-výchovného centra.

Číslo projektu: 2009831

Žiadateľ: SOS BirdLife Slovensko

Obec: Michalovce

Názov projektu: Avescentrum - ekovýchovné centrum "Vtáčieho raja"

Výška grantu: 3 420 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.