2009

Avescentrum – ekovýchovné centrum “Vtáčieho raja”

Číslo projektu: 2009831


 

Žiadateľ: SOS BirdLife Slovensko

Obec: Michalovce

Názov projektu: Avescentrum - ekovýchovné centrum "Vtáčieho raja"

Výška grantu: 3 420 €

Charakteristika projektu:

Podpora „vtáčej“ turistiky v ornitologicky mimoriadne cennej lokalite dobudovaním náučných chodníkov a eko-výchovného centra.

História podporených projektov

Za 10 rokov sme toho stihli skutočne veľa. Presvedčte sa sami, aké zelené oázy sme už pomohli vytvoriť.

 
 
 

KONTAKT

Nadácia EKOPOLIS
Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor: Milan Hronec
tel.: 048 / 470 10 95
0911 452 457
e-mail: hronec@ekopolis.sk

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis.
Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.