História

Zelené ihrisko alebo konečne sa môžem hrať na slniečku

Charakteristika projektu:

Detské ihrisko s vysadenou zeleňou, náhrada za stromy vyvrátené búrkou.

Číslo projektu: 2009122

Žiadateľ: Rodičovské združenie pri MŠ

Obec: Modra

Názov projektu: Zelené ihrisko alebo konečne sa môžem hrať na slniečku

Výška grantu: 790 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.