2009

Zelené ihrisko alebo konečne sa môžem hrať na slniečku

Číslo projektu: 2009122


 

Žiadateľ: Rodičovské združenie pri MŠ

Obec: Modra

Názov projektu: Zelené ihrisko alebo konečne sa môžem hrať na slniečku

Výška grantu: 790 €

Charakteristika projektu:

Detské ihrisko s vysadenou zeleňou, náhrada za stromy vyvrátené búrkou.

História podporených projektov

Za 10 rokov sme toho stihli skutočne veľa. Presvedčte sa sami, aké zelené oázy sme už pomohli vytvoriť.

 
 
 

KONTAKT

Nadácia EKOPOLIS
Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor: Milan Hronec
tel.: 048 / 470 10 95
0911 452 457
e-mail: hronec@ekopolis.sk

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis.
Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.