História

Jedno malé ihrisko

Charakteristika projektu:

Výsadba zelene a obnova detského ihriska v okolí panelákovej bytovky.

Číslo projektu: 2009607

Žiadateľ: OZ Lodenica pod orechmi

Obec: Nová Baňa

Názov projektu: Jedno malé ihrisko

Výška grantu: 2 238 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.