2009

Spoločensko-oddychová zóna

Číslo projektu: 2009710


 

Žiadateľ: Obec Mestisko

Obec: Mestisko

Názov projektu: Spoločensko-oddychová zóna

Výška grantu: 1 752 €

Charakteristika projektu:

Úprava okolia a výsadba zelene v okolí obecného kultúrneho domu.

História podporených projektov

Za 10 rokov sme toho stihli skutočne veľa. Presvedčte sa sami, aké zelené oázy sme už pomohli vytvoriť.

 
 
 

KONTAKT

Nadácia EKOPOLIS
Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor: Milan Hronec
tel.: 048 / 470 10 95
0911 452 457
e-mail: [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis.
Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.