História

Spoločensko-oddychová zóna

Charakteristika projektu:

Úprava okolia a výsadba zelene v okolí obecného kultúrneho domu.

Číslo projektu: 2009710

Žiadateľ: Obec Mestisko

Obec: Mestisko

Názov projektu: Spoločensko-oddychová zóna

Výška grantu: 1 752 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.