História

Nové obecné námestie v Kamennej Porube – úprava vodného toku a výsadba zelene

Charakteristika projektu:

Spevnenie a skrášlenie brehov miestneho potoka výsadbou zelene.

Číslo projektu: 2009506

Žiadateľ: Obec Kamenná Poruba

Obec: Kamenná Poruba

Názov projektu: Nové obecné námestie v Kamennej Porube - úprava vodného toku a výsadba zelene

Výška grantu: 1 991 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.