2009

Nové obecné námestie v Kamennej Porube – úprava vodného toku a výsadba zelene

Číslo projektu: 2009506


 

Žiadateľ: Obec Kamenná Poruba

Obec: Kamenná Poruba

Názov projektu: Nové obecné námestie v Kamennej Porube - úprava vodného toku a výsadba zelene

Výška grantu: 1 991 €

Charakteristika projektu:

Spevnenie a skrášlenie brehov miestneho potoka výsadbou zelene.

História podporených projektov

Za 10 rokov sme toho stihli skutočne veľa. Presvedčte sa sami, aké zelené oázy sme už pomohli vytvoriť.

 
 
 

KONTAKT

Nadácia EKOPOLIS
Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor: Milan Hronec
tel.: 048 / 470 10 95
0911 452 457
e-mail: hronec@ekopolis.sk

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis.
Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.