2009

Obnova zelene verejných plôch v Benkovej Potôni

Číslo projektu: 2009224


 

Žiadateľ: Obec Horná Potôň

Obec: Horná Potôň

Názov projektu: Obnova zelene verejných plôch v Benkovej Potôni

Výška grantu: 2 755 €

Charakteristika projektu:

Obnova parku a výsadba zelene okolo novovybudovaného chodníka v centrálnej zóne obce.

História podporených projektov

Za 10 rokov sme toho stihli skutočne veľa. Presvedčte sa sami, aké zelené oázy sme už pomohli vytvoriť.

 
 
 

KONTAKT

Nadácia EKOPOLIS
Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor: Milan Hronec
tel.: 048 / 470 10 95
0911 452 457
e-mail: [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis.
Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.