História

Obnova zelene verejných plôch v Benkovej Potôni

Charakteristika projektu:

Obnova parku a výsadba zelene okolo novovybudovaného chodníka v centrálnej zóne obce.

Číslo projektu: 2009224

Žiadateľ: Obec Horná Potôň

Obec: Horná Potôň

Názov projektu: Obnova zelene verejných plôch v Benkovej Potôni

Výška grantu: 2 755 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.