História

Zazeleňovanie verejných priestranstiev obce Dobrohošť

Charakteristika projektu:

Výsadba zelene v areáli materskej školy v blízkosti autobusovej zastávky.

Číslo projektu: 2009203

Žiadateľ: Obec Dobrohošť

Obec: Dobrohošť

Názov projektu: Zazeleňovanie verejných priestranstiev obce Dobrohošť

Výška grantu: 1 834 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.