2009

Vybudovanie náučného chodníka a vyčistenie brehu riečky Muránky

Číslo projektu: 2009809


 

Žiadateľ: Obec Bretka

Obec: Bretka

Názov projektu: Vybudovanie náučného chodníka a vyčistenie brehu riečky Muránky

Výška grantu: 2 432 €

Charakteristika projektu:

Obnovenie zanedbaného turistického chodníka a doplnenie informačnými panelmi.

História podporených projektov

Za 10 rokov sme toho stihli skutočne veľa. Presvedčte sa sami, aké zelené oázy sme už pomohli vytvoriť.

 
 
 

KONTAKT

Nadácia EKOPOLIS
Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor: Milan Hronec
tel.: 048 / 470 10 95
0911 452 457
e-mail: hronec@ekopolis.sk

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis.
Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.