História

Vybudovanie náučného chodníka a vyčistenie brehu riečky Muránky

Charakteristika projektu:

Obnovenie zanedbaného turistického chodníka a doplnenie informačnými panelmi.

Číslo projektu: 2009809

Žiadateľ: Obec Bretka

Obec: Bretka

Názov projektu: Vybudovanie náučného chodníka a vyčistenie brehu riečky Muránky

Výška grantu: 2 432 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.