História

Turistická brána do Dunajských luhov

Charakteristika projektu:

Revitalizácia obecného parku a inštalácia infotabúľ na začiatku náučného chodníka lužným lesom.

Číslo projektu: 2009232

Žiadateľ: Obec Bodíky

Obec: Bodíky

Názov projektu: Turistická brána do Dunajských luhov

Výška grantu: 3 585 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.