2009

Turistická brána do Dunajských luhov

Číslo projektu: 2009232


 

Žiadateľ: Obec Bodíky

Obec: Bodíky

Názov projektu: Turistická brána do Dunajských luhov

Výška grantu: 3 585 €

Charakteristika projektu:

Revitalizácia obecného parku a inštalácia infotabúľ na začiatku náučného chodníka lužným lesom.

História podporených projektov

Za 10 rokov sme toho stihli skutočne veľa. Presvedčte sa sami, aké zelené oázy sme už pomohli vytvoriť.

 
 
 

KONTAKT

Nadácia EKOPOLIS
Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor: Milan Hronec
tel.: 048 / 470 10 95
0911 452 457
e-mail: hronec@ekopolis.sk

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis.
Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.