2009

Náučný chodník “Bešanským poldrom”

Číslo projektu: 2009840


 

Žiadateľ: Obec Beša

Obec: Beša

Názov projektu: Náučný chodník "Bešanským poldrom"

Výška grantu: 2 772 €

Charakteristika projektu:

Vybudovanie náučného chodníka v okolí biologicky cenného Bešanského poldra v CHKO Latorica.

História podporených projektov

Za 10 rokov sme toho stihli skutočne veľa. Presvedčte sa sami, aké zelené oázy sme už pomohli vytvoriť.

 
 
 

KONTAKT

Nadácia EKOPOLIS
Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor: Milan Hronec
tel.: 048 / 470 10 95
0911 452 457
e-mail: [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis.
Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.