História

Náučný chodník „Bešanským poldrom“

Charakteristika projektu:

Vybudovanie náučného chodníka v okolí biologicky cenného Bešanského poldra v CHKO Latorica.

Číslo projektu: 2009840

Žiadateľ: Obec Beša

Obec: Beša

Názov projektu: Náučný chodník "Bešanským poldrom"

Výška grantu: 2 772 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.