2009

Banský náučný chodník

Číslo projektu: 2009633


 

Žiadateľ: Mesto Handlová

Obec: Handlová

Názov projektu: Banský náučný chodník

Výška grantu: 4 315 €

Charakteristika projektu:

Vybudovanie turisticko-náučného banského chodníka v okolí mesta.

História podporených projektov

Za 10 rokov sme toho stihli skutočne veľa. Presvedčte sa sami, aké zelené oázy sme už pomohli vytvoriť.

 
 
 

KONTAKT

Nadácia EKOPOLIS
Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor: Milan Hronec
tel.: 048 / 470 10 95
0911 452 457
e-mail: [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis.
Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.