História

Banský náučný chodník

Charakteristika projektu:

Vybudovanie turisticko-náučného banského chodníka v okolí mesta.

Číslo projektu: 2009633

Žiadateľ: Mesto Handlová

Obec: Handlová

Názov projektu: Banský náučný chodník

Výška grantu: 4 315 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.