História

Revitalizácia a parková úprava nádvoria Kultúrno-spoločenského Centra Klások v Podbrezovej

Charakteristika projektu:

Revitalizácia pôvodnej a výsadba novej zelene v okolí kultúrneho komunitného centra.

Číslo projektu: 2009644

Žiadateľ: Klultúrno-spoločenské centrum Klások

Obec: Podbrezová

Názov projektu: Revitalizácia a parková úprava nádvoria Kultúrno-spoločenského Centra Klások v Podbrezovej

Výška grantu: 2 490 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.