2009

Revitalizácia a parková úprava nádvoria Kultúrno-spoločenského Centra Klások v Podbrezovej

Číslo projektu: 2009644


 

Žiadateľ: Klultúrno-spoločenské centrum Klások

Obec: Podbrezová

Názov projektu: Revitalizácia a parková úprava nádvoria Kultúrno-spoločenského Centra Klások v Podbrezovej

Výška grantu: 2 490 €

Charakteristika projektu:

Revitalizácia pôvodnej a výsadba novej zelene v okolí kultúrneho komunitného centra.

História podporených projektov

Za 10 rokov sme toho stihli skutočne veľa. Presvedčte sa sami, aké zelené oázy sme už pomohli vytvoriť.

 
 
 

KONTAKT

Nadácia EKOPOLIS
Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor: Milan Hronec
tel.: 048 / 470 10 95
0911 452 457
e-mail: [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis.
Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.