História

Odkazy minulosti I.

Charakteristika projektu:

Sprístupnenie a zatraktívnenie historicky zaujímavého Attilovho pahorku.

Číslo projektu: 2009531

Žiadateľ: Diadém, o.z.

Obec: Martin

Názov projektu: Odkazy minulosti I.

Výška grantu: 1 825 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.