2009

Oddychovo-náučný okruh Bučí laz

Číslo projektu: 2009715


 

Žiadateľ: Cirkevná škola v prírode

Obec: Juskova Voľa

Názov projektu: Oddychovo-náučný okruh Bučí laz

Výška grantu: 4 236 €

Charakteristika projektu:

Vybudovanie turisticko-náučného chodníka v prírodne zaujímavom a rozmanitom okolí.

História podporených projektov

Za 10 rokov sme toho stihli skutočne veľa. Presvedčte sa sami, aké zelené oázy sme už pomohli vytvoriť.

 
 
 

KONTAKT

Nadácia EKOPOLIS
Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor: Milan Hronec
tel.: 048 / 470 10 95
0911 452 457
e-mail: [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis.
Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.