História

Oddychovo-náučný okruh Bučí laz

Charakteristika projektu:

Vybudovanie turisticko-náučného chodníka v prírodne zaujímavom a rozmanitom okolí.

Číslo projektu: 2009715

Žiadateľ: Cirkevná škola v prírode

Obec: Juskova Voľa

Názov projektu: Oddychovo-náučný okruh Bučí laz

Výška grantu: 4 236 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.