História

Oddych v prírode

Charakteristika projektu:

Úprava okolia miestnej zaujímavej lokality – prírodnej studničky.

Číslo projektu: 2009632

Žiadateľ: Centrum voľného času Relax

Obec: Handlová

Názov projektu: Oddych v prírode

Výška grantu: 772 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.