2009

Záchrana vzácneho areálu bojnických neandertálcov

Číslo projektu: 2009401


 

Žiadateľ: Bojnický skrášľovací spolok

Obec: Bojnice

Názov projektu: Záchrana vzácneho areálu bojnických neandertálcov

Výška grantu: 1 414 €

Charakteristika projektu:

Úprava areálu a výsadba zelene v okolí významnej archeologickej lokality – Prepoštskej jaskyne.

História podporených projektov

Za 10 rokov sme toho stihli skutočne veľa. Presvedčte sa sami, aké zelené oázy sme už pomohli vytvoriť.

 
 
 

KONTAKT

Nadácia EKOPOLIS
Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor: Milan Hronec
tel.: 048 / 470 10 95
0911 452 457
e-mail: hronec@ekopolis.sk

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis.
Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.