História

Záchrana vzácneho areálu bojnických neandertálcov

Charakteristika projektu:

Úprava areálu a výsadba zelene v okolí významnej archeologickej lokality – Prepoštskej jaskyne.

Číslo projektu: 2009401

Žiadateľ: Bojnický skrášľovací spolok

Obec: Bojnice

Názov projektu: Záchrana vzácneho areálu bojnických neandertálcov

Výška grantu: 1 414 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.