2009

Revitalizácia zelene školského parku a školského dvora

Číslo projektu: 2009524


 

Žiadateľ: Bilingválne gymnázium Milana Hodžu

Obec: Sučany

Názov projektu: Revitalizácia zelene školského parku a školského dvora

Výška grantu: 3 983 €

Charakteristika projektu:

Úprava vonkajšieho areálu školy a obnova poškodenej  zelene.

História podporených projektov

Za 10 rokov sme toho stihli skutočne veľa. Presvedčte sa sami, aké zelené oázy sme už pomohli vytvoriť.

 
 
 

KONTAKT

Nadácia EKOPOLIS
Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor: Milan Hronec
tel.: 048 / 470 10 95
0911 452 457
e-mail: [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis.
Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.