2008

Zelená náučno-oddychová zóna

Číslo projektu: 2008078


 

Žiadateľ: ZŠ Tribečská

Obec: Topoľčany

Názov projektu: Zelená náučno-oddychová zóna

Výška grantu: 2 091 €

Charakteristika projektu:

Zlikvidovanie skládky stavebného odpadu a na jej mieste vybudovanie školského náučného chodníka a miesta na výučbu prírodovedných predmetov v areály ZŠ.

História podporených projektov

Za 10 rokov sme toho stihli skutočne veľa. Presvedčte sa sami, aké zelené oázy sme už pomohli vytvoriť.

 
 
 

KONTAKT

Nadácia EKOPOLIS
Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor: Milan Hronec
tel.: 048 / 470 10 95
0911 452 457
e-mail: hronec@ekopolis.sk

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis.
Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.