História

Zelená náučno-oddychová zóna

Charakteristika projektu:

Zlikvidovanie skládky stavebného odpadu a na jej mieste vybudovanie školského náučného chodníka a miesta na výučbu prírodovedných predmetov v areály ZŠ.

Číslo projektu: 2008078

Žiadateľ: ZŠ Tribečská

Obec: Topoľčany

Názov projektu: Zelená náučno-oddychová zóna

Výška grantu: 2 091 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Milan Hronec

Tel.:  048 / 470 10 95,
0911 452 457

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.