2008

Učme sa v prírode!

Číslo projektu: 2008090


 

Žiadateľ: ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským Štúrovo

Obec: Štúrovo

Názov projektu: Učme sa v prírode!

Výška grantu: 2 224 €

Charakteristika projektu:

Obnova parku v blízkosti ZŠ a výsadba zelene do pôvodného stavu (po čiastočnej devastácii počas rekonštrukcie budov), za spolupráce učiteľov, rodičov a detí.

História podporených projektov

Za 10 rokov sme toho stihli skutočne veľa. Presvedčte sa sami, aké zelené oázy sme už pomohli vytvoriť.

 
 
 

KONTAKT

Nadácia EKOPOLIS
Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor: Milan Hronec
tel.: 048 / 470 10 95
0911 452 457
e-mail: hronec@ekopolis.sk

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis.
Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.