História

Učme sa v prírode!

Charakteristika projektu:

Obnova parku v blízkosti ZŠ a výsadba zelene do pôvodného stavu (po čiastočnej devastácii počas rekonštrukcie budov), za spolupráce učiteľov, rodičov a detí.

Číslo projektu: 2008090

Žiadateľ: ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským Štúrovo

Obec: Štúrovo

Názov projektu: Učme sa v prírode!

Výška grantu: 2 224 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Milan Hronec

Tel.:  048 / 470 10 95,
0911 452 457

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.