2008

Zelená šanca pre naše deti

Číslo projektu: 2008078


 

Žiadateľ: ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským Gyulu Juhásza

Obec: Topoľčany

Názov projektu: Zelená šanca pre naše deti

Výška grantu: 2 025 €

Charakteristika projektu:

Výsadba zelene v školskom areáli, ktorý je v blízkosti parkoviska nákupného centra, autobusovej stanice, železničnej stanice a frekventovanej komunikácie, pre zlepšenie izolácie a zvýšenie estetiky prostredia.

História podporených projektov

Za 10 rokov sme toho stihli skutočne veľa. Presvedčte sa sami, aké zelené oázy sme už pomohli vytvoriť.

 
 
 

KONTAKT

Nadácia EKOPOLIS
Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor: Milan Hronec
tel.: 048 / 470 10 95
0911 452 457
e-mail: hronec@ekopolis.sk

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis.
Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.