História

Zelená šanca pre naše deti

Charakteristika projektu:

Výsadba zelene v školskom areáli, ktorý je v blízkosti parkoviska nákupného centra, autobusovej stanice, železničnej stanice a frekventovanej komunikácie, pre zlepšenie izolácie a zvýšenie estetiky prostredia.

Číslo projektu: 2008078

Žiadateľ: ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským Gyulu Juhásza

Obec: Topoľčany

Názov projektu: Zelená šanca pre naše deti

Výška grantu: 2 025 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Milan Hronec

Tel.:  048 / 470 10 95,
0911 452 457

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.