História

Učebňa v prírode

Charakteristika projektu:

Výsadba typických drevín v areály ZŠ, vytvorenie miesta pre výučbu prírodovedných predmetov vonku.

Číslo projektu: 2008047

Žiadateľ: ZŠ s MŠ Trakovice

Obec: Trakovice

Názov projektu: Učebňa v prírode

Výška grantu: 332 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Milan Hronec

Tel.:  048 / 470 10 95,
0911 452 457

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.