2008

Učebňa v prírode

Číslo projektu: 2008047


 

Žiadateľ: ZŠ s MŠ Trakovice

Obec: Trakovice

Názov projektu: Učebňa v prírode

Výška grantu: 332 €

Charakteristika projektu:

Výsadba typických drevín v areály ZŠ, vytvorenie miesta pre výučbu prírodovedných predmetov vonku.

História podporených projektov

Za 10 rokov sme toho stihli skutočne veľa. Presvedčte sa sami, aké zelené oázy sme už pomohli vytvoriť.

 
 
 

KONTAKT

Nadácia EKOPOLIS
Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor: Milan Hronec
tel.: 048 / 470 10 95
0911 452 457
e-mail: [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis.
Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.